Om Frøstrup

Historie:
Frøstrup opstod i forbindelse med etableringen af Thisted-Fjerritslev Jernbane i perioden 1904-1908.
Hurtigt blev der etableret Kro, Apotek, Købmandsgård og Skole, og snart skete der en opblomstring af handelslivet på baggrund af de muligheder, som jernbanen bød på.

Men …..

Som så mange andre landsbyer i Danmark oplevede Frøstrup for nogle år tilbage, at udviklingen gik den vej, som hønsene skraber. Antallet af ”Til Salg” skilte var bekymrende. I Vestergade var der endog opsat et skilt ude ved vejen, hvor der stod ”Nabo Søges”.
En række initiativrige borgere i Frøstrup og omegn besluttede at tage skeen i den anden hånd. I et nært og frugtbart samarbejde med Thisted Kommune blev der iværksat en række projekter og tiltag, som skulle gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området. Projekterne er blevet støttet økonomisk af lokale virksomheder samt Thisted Kommune, Region Nordjylland, LAG, Realdania m.fl.

Foreningen Hannik blev stiftet, og her blev kræfterne samlet.

Frøstrup i dag:
”Til Salg” skiltene er væk, og det er vanskeligt at opdrive en byggegrund. Frøstrup er i dag et attraktivt og aktivt landsbysamfund med skole, plejehjem, Dagli’ Brugs, Min Købmand, Cykelforretning, Tandlægeklinik, El-Forretning, Landsby-Grill, Møbelpolstrerforretning, Frisørsalon og sidst, men ikke mindst, et aktivt foreningsliv. Rammerne for foreningslivet findes på Tømmerby Skole, på fodboldbanen, i FHIF’s klubhus, på Frøstrup Gamle Kro, i Medborgerhuset, på Multibanen, i Frøstrup Borgerkro, i Ridecenteret og i Hannæs Hallen. Desuden har byen et stort industriområde med produktions-, handels- og entreprenørvirksomheder.

Foreninger i Frøstrup og Omegn:
Frøstrup Hannæs Idrætsforening (FHIF)
Hannæs Gymnastikforening (HGF)
Viking HK
Frøstrup og Omegns Borgerforening
Frøstrup Rideklub
Fotoklubben THY
Musisk Forening

Lokale attraktioner:
Det nationale Testcenter for store Vindmøller i Østerild
Kirsten Kjærs Museum
Frøstrup Minilandsby
Bulbjerg
Vejlernes Naturcenter
Lild Strand
Fiskerlejet Thorup Strand – aktiv kystlandingsplads