Generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling  i foreningen Hannik afholdt den 30.08.2018 kl. 19.00

Indledningsvis meddelte Hanniks formand at to bestyrelsesmedlemmer havde forladt bestyrelsen efter eget ønske inden denne generalforsamling. Der var tale om

Maria Fischer og Connie Norholt

Bestyrelsen består herefter af de 5 personer, som har underskrevet dette referat. Idet Inga sand Sørensen er indtrådt i sin egenskab af suppleant.

Dagsorden

 

  1. valg af dirigent: Her valgtes Inga sand Sørensen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt på foreningens hjemmeside og ved opslag på Frøstrup Gamle Kro
  2. Valg af referent: Morten Thomsen valgtes til referent.
  3. Vedtagelse af bestyrelsen forslag: Forslaget der lød således: ” Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at optage en kassekredit på kr. 75.000 af varighed på maksimalt et år.”, blev enstemmigt vedtaget.

Kasseren kunne meddele, at kreditten skulle bruges til midlertidig finansiering af projekt ”Cykler”, hvor Frøstrup forsynes med et antal El-lånecykler, samt en El- cykel lade stander.  De sidste bevillinger til projektet kan først hjemtages, når alle udgifter er betalt, derfor er der behov for en midlertidig finansiering

 

  1. Eventuelt Intet