Driftsplan for Energipunkt

Sådan fungerer Energipunkt Frøstrup

Målsætning

 1.  At fremvise så mange forskellige brugbare løsninger, på overgang til hel eller delvis anvendelse af vedvarende energikilder. Løsningerne er primært rettet mod enfamilieshuse og mindre virksomheder op til 1000 m2 etageareal.
 2.  At fremvise forskellige energibesvarende løsninger i forhold til boliger.
 3.  At fremvise en kombination af løsninger, der kan forsyne en ejendom på 1000 m2. med el og varme udelukkende fra vedvarende energikilder.
 4. At skabe 1 til 2 arbejdspladser i Frøstrup baseret på drift af Energipunkt Frøstrup.

Arbejdskoncept

Udgangspunktet er Energipunkt Frøstrup med sine 400 m2 under tag. Samt det den omliggende grund.
Bygningen er fuldt renoveret, men fastholdt i et rustikt betonlook, indrettet med en administrationsdel på ca. 60 m2 med lager, bad, toilet og køkken. Og en udstillingsdel på 340 m2.
På området omkring bygningen er nedgravet 4 sæt jordslanger på hver 450 m til brug for jord til vand varmepumper. Taget er klar til montering af solceller og vindturbiner. På udendørsområdet kan ligeledes placeres forskellige anlæg så som solvarmere.
Ud over dette råder ejer foreningen Hannik Frøstrup Gamle Kro (storkevej 1) med stor sal (170 personer) og to mindre (40 personer)

Udstillingsarealet skal anvendes til

Faste anlæg indendørs
Varmepumper som er i drift. Der indgås kontrakt med producenter/importører på minimum 2 års drift. I øjeblikket er der driftsaftale om
– 4. jord til vand varmepumper, her er en ledig plads
– 3. luft til vand varmepumper, her er en ledig plads
– 8 vindturbiner som er i drift, monteret på taget af energipunkt Frøstrup og Frøstrup Gamle Kro.
– Solcelleanlæg – der er plads til 2 østvendte og 2 vestvendte anlæg.
Der indgås kontrakt med Hannik om priser og vilkår for opsætning af anlæg.
Anlæggene forbindes alle med Internettet og måleresultater kan aflæses på hjemmesiden energipunkt.dk
Specifikke vilkår fremgår af samarbejdsaftalerne. Alle med faste installationer har egen nøgle til Energipunk Frøstrup. Aftaler gælder for minimum 2 år.
Hannik forsikrer anlæg.

Mobile anlæg indendørs

Her tænkes på f.eks. luft til luft varmepumper, pille fyr, det afgørende er, at anlæggene ikke er i drift, og der vil derfor ikke være måleresultater som kan aflæses. Det udstillede skal handle om vedvarende energikilder eller energibesparende foranstaltninger
Leje af stand på 3 m2 koster for et ½ år p.t. 5.000 kr. (skiftedag 30.6 og 31.12). Lejer får egen nøgle og har ret til at bruge faciliteter på stedet (toilet, depot, køkken, strøm, borde og stole samt Internet). Eventuelle annonceringsudgifter til konkrete arrangementer, betales af udstillere efter aftale. Udstiller forsikrer det udstillede.

Udendørs anlæg

Der kan placeres udendørs anlæg som f.eks. solvarmere på området Her er mulighed for at vise anlæg i drift eller anlæg som blot udstilles. Ved driftsanlæg laves minimum 2 års kontrakter ved udstilling min ½ års kontrakter, jf. ovenfor.
Der tages hensyn til lokalplanen, idet alle opstillinger skal være sikkerhedsmæssigt godkendt med mere.

Hvem får adgang?

 1. Almindelige borgere: Der vil blive holdt åbent i forbindelse med særlige arrangementer i byen, f. eks. byfest, loppemarkeder, sportsbegivenheder, og altid den første lørdag i måneden. Adgang vil være gratis, men gæster vil kunne købe en kop kaffe og en vand. ”Energipiloter” lokale borgere, med en mindre uddannelse på området, står til rådighed for at forklare, hvordan tingene virker og fortælle om stedets historie.
 2. Særlige arrangementer. Hannik laver i samarbejde med udstillere 1 årligt arrangement, hvor anlæg fremvises, og der fortælles om de forskellige muligheder. Der annonceres bredt. I regionen.
 3. Producenter/importører og forhandlere af de forskellige anlæg, vil hver især have nøgle og dermed fri adgang til området.
  1. Producenter overfor forhandlere/montører af anlæg kan afholde konferencer, kurser med mere. I sådanne sammenhænge kan der efter aftale leveres forplejning samt leje af mødelokale på Frøstrup Gamle Kro, som ejes af Hannik.
  2. Forhandlere overfor mulige kunder. Her kan anlæggene fremvises, så kunderne ved selvsyn kan se, hvad det er, de skal investere penge i.
  3. Turister. Hannik samarbejder med Den Grønne Tråd, Thisted Kommune og andre interessenter om arrangementer, for således at øge mængden af energiturister. Såvel danskere som udlændinge vil være interesseret i bæredygtige energiløsninger. Hannik arbejder for at Frøstrup skal blive et stop på vejen, når besøgende skal se Testcenter for store vindmøller, bølgeenergi, geotermisk energi og bioenergi.

Rundvisning for grupper
Der kan til enhver tid bestilles rundvisning på Energipunkt Frøstrup. En rundvisning for grupper koster 1000 kr. plus moms. Besøget kan udvides til også at omfatte Frøstrup Gamle Kro prisen vil da være 1500 kr. plus moms.

En rundvisning i Energipunkt Frøstrup indebærer

 1. fysik fremvisning af Energipunkt Frøstrup. De anlæg, der er i drift gennemgås, herunder vise måleresultater 42” skærm. Eventuelle anlæg udenfor drift omtales, men mindre detaljeret.
 2. en gennemgang af historien bag opbygningen af Energipunkt Frøstrup.
 3. en redegørelse for samspillet mellem Thisted Kommunes ”Energi- og Ressourceplan 2014 – 2017”
 4.  Modtager af rundvisning kan bede om en konkret vægtning af de forskellige elementer.

En rundvisning i energipunkt Frøstrup og Frøstrup Gamle Kro indebærer

 1. Foruden ovenstående punkter 1 til 4
 2. En gennemgang af Udviklingsprojektet for Frøstrup og omegn. En historie om hvordan  en landsby med støtte fra kommune og fonde forsøger at skabe en udvikling, hvor mottoet er: fra afvikling til udvikling.

Forplejning

Der kan bestilles forplejning – mindst 20 portioner – Forplejning finder sted på Storkevej 1 (200m fra Energipunkt Frøstrup). Under serveringen, vil der blive fortalt om hele udviklingsprojektet i Frøstrup. Forplejning skal normalt bestilles mindst ugedagen før besøget.
I øjeblikket tilbydes:

 • 1 stk. sandwich a’ 50 kr. hovedbestanddelen er lokale økologiske råvarer
  • ½ flute med æggesalat og grøn salat
  • ½ flute eller fiskefrikadelle, grøn salat og remoulade
  • ½ flute med hakkebøf rødbeder løg og grønsalat
 • 2 retter mad, hverdagsretter – forret og hovedret (så vidt muligt baseret på lokale økologiske råvarer) samt en genstand (øl eller vand eller snaps) og kaffe eller te i alt 160 kr.
 • Kaffe med eller ost på franskbrød eller rullepølse på franskbrød 50 kr.
 • Øl og vand 20 kr. (ikke nødvendigt at bestille).

Foreningen Hannik – e- mail: hannik@hannik.dk

 

Posted in energipunkt.dk.